به نام یگانه معشوق هستی بخش 

با سلام واحترام 

خداوند جهان هستی را با عشق آفرید. 

تک شکوفه ی درخت عشق تبسم ملیحی بر لب آورد و انسان آفریده شد .

باران لطفش را نازل کرد وکودک بی گناه چشم به دنیا گشود .

........

/ 0 نظر / 50 بازدید